top of page

Drošs paliek drošs – izlasi noteikumus!

 • Tīklu parka apmeklētājiem ir jāievēro tīklu parka iekšējās kārtības noteikumi.

 • Bērniem jāatrodas pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzībā/ uz katriem 3 bērniem līdz 5 gadu vecumam obligāti jābūt vismaz vienai pieaugušai pavadošajai personai.

 • Tīklu parku apmeklēt aizliegts alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

 • Tīklu parkā aizliegts ienest jebkādus asus vai degošus priekšmetus.

 • Svara ierobežojums ir 130 kg.

 • Kopējais apmeklētāju skaits, kas var vienlaicīgi uzturēties tīklu parkā ir 40.

 • Aizliegts rāpties un šūpoties tīklu parka sienās, kā arī nedrīkst skriet pa tīkla tiltiem un tuneļiem.

 • Rekomendējams parkā atrasties slēgtos apavos ar neslīdošu zoli.

Tīklu parka iekšējās kārtības noteikumi:

 • Katrai personai, kura apmeklē tīklu parku, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta tīklu parka  atrunas apliecinājums.

 • Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, līgumu paraksta vecāks vai aizbildnis.

 • Personām, kuras nav sasniegušas 8 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt pieskatītam.

 • Bērns (-i), kurš nav sasniedzis 5 gadu vecumu, nedrīkst viens pats atrasties tīkla laukumos, tiltos un tuneļos. Pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzība ir obligāta.

 • Tīklu parks nepiedāvā bērna (-u) aprūpes pakalpojumus.

 • Personas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē nedrīkst atrasties tīklu parkā.

 • Tīklu parka apmeklētāju svara ierobežojums ir līdz 130 kg.

 • Tīkla laukumos nedrīkst lēkāt grūtnieces, ka arī cilvēki ar veselības traucējumiem. 

 • Tīklu parka apmeklētāji uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību šādām aktivitātēm.

 • Grūstīšanās, cīkstēšanās tīklu parkā, kā arī skriešana tīkla tiltos un tuneļos ir stingri aizliegta.

 • Apmeklētāji nedrīkst aiztikt tīklu parku konstrukciju stiprinājumus. 

 • Apmeklētāji nedrīkst rāpties, atbalstīties vai karāties tīklu parka sienās.

 • Vienmēr lēkājiet un piezemējieties  uz divām kājām. Nekad nepiezemējieties uz galvas.

 • Ja Jūs krītat, mēģiniet turēt rokas, kājas un galvu pēc iespējas tuvāk savam ķermenim, lai ķermenis iegūst bumbas formu.

 • Vienā tīkla laukumā vienlaicīgi drīkst atrasties tikai 7 personas.

 • Lēkāšana, salto, atmuguriskie salto vai citi triki citu tīklu parka apmeklētāju tuvumā ir aizliegta.

 • Tīklu parkā nav atļauts atrasties ar jostas sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem, kā arī degošiem priekšmetiem.

 • Tīklu parkā ieteicams atrasties slēgtos, ērtos apavos, ar gumijas zolēm (neslīdošām).

 • Tīklu parkā nav atļauts atrasties ar ēdieniem un dzērieniem.

 • Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes vai trikus, kuri ir pāri Jūsu personīgajām spējām.

 • Pret tīklu parka sienām nedrīkst lēkāt, kā arī nedrīkst tajās sēdēt un balstīt sava ķermeņa svaru.

 • Tīklu parka instruktoram ir tiesības Jūs izraidīt no tīklu parka un nelaist atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti drošības noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju drošība vai veselība).

bottom of page